Gabriel Rosenstock

Farrera (2003)

A gunsaku (haiku sequence) in Irish and English
written in the Catalonian Pyrenees, April 2003

1. gaotha ag éag –
cosán sléibhe tréigthe
’dtí an seanséipéal

dying winds –
faint mountain path
to a disused church

2. timpeallaithe
ag cama an ime –
nach stuama é an capall

surrounded
by so many buttercups
how sober – the horse

3. gile Aibreáin
deireadh an tsneachta
á fhógairt ag an bhfiach

April sunshine –
the raven announces
the end of the snows

4. cuach!
le gach glaoch
leánn an sneachta

with each call
the cuckoo
melts the snow

5. an é nach ngealfaidh
an lá amárach?
an lá ar fad, na fáinleoga

as though tomorrow
may never dawn –
all day, the swallows

6. seandún?
bualtrach
brothall

an old fortress?
cow dung baking
in the sun

7. nach milis é an féar!
an capall sléibhe
nár sléachtadh fós

how sweet the grass!
the mountain horse
not yet slaughtered

8. an sruthán sléibhe
ag brostú leis –
cén áit?

mountain stream
hurrying, hurrying
where to?

9. áit éigin sa cheo
an cloigín timpeall
mhuineál an chapaill

somewhere in the fog
the little bell
around the horse’s neck

10. an chuach –
éist!
an ag comhaireamh siollaí atá sí?

the cuckoo –
listen!
is she counting syllables?

11. seanfhear ag canadh sa ghort
meallann an ghrian
an gleann anuas

old man singing in the field
drawing down the sun
all over the valley

12. an mhiúil fhoighneach ina seasamh –
cad is dóigh léi
de na gealbhain?

the patient mule, standing,
what does he think
of the sparrows?

13. am bia –
an seanóir ag canadh
do na coiníní

feeding time –
the old man
singing to the rabbits

14. aon fhuaim bhriosc amháin –
guth na ngealbhan
sileadh an tsneachta leáite

one crisp sound –
voices of sparrows
dripping of melting snow

15. aer tanaí an tsléibhe
gach áit: sna gága
gallchnó folamh

thin mountain air
everywhere: rock crevices
empty walnut shell

16. cnoic faoi shneachta –
béal an tsearraigh
breac le bainne na lárach

snowcapped hills –
the foal’s mouth
flecked with mare’s milk

17. a sheanchloig
i dtúr Farrera de Pallars –
cathain a labhróidh tú arís?

old tower-bell
in Farrera de Pallars –
when will you speak again?

18. an t-iora rua
(ar chrann nach n-aithním)
tá deartháir aige ag baile

the squirrel
(on a tree I do not know)
has a brother in my land

19. an cnagaire adhmaid
is máistir é
fiú roimh eadara

the woodpecker –
first thing at morning –
is a master

20. taoi amuigh ansan,
áit éigin, i do thost,
a shionnaigh shleamhain

you are out there,
somewhere, on silent feet,
wily fox

21. cén fáth ar dheis?
cén fáth ar chlé?
féachaint shaonta an ghealbhain

why look to the left,
the right? – impossible to say,
the simple sparrow

22. na héadaí a fágadh
ar an líne: athbheoite
ag bailc úr sléibhe

clothes left on the line
have been revived -
pure mountain rain

23. scamaill dhubha
ag triall ar an gcéad ghleann eile –
cumhracht an chaife láidir

dark clouds leaving
for the next valley –
aroma of strong coffee

24. leathanach bán
agus sneachta Farrera –
nach léir í an Úrchríoch

facing a blank page
and the snows of Farrera –
Pure Land is clear

25. litríocht á plé
an oíche go léir:
tostmhar an fíon sa ghloine

talking literature all night
the wine in the glass
becomes still

26. gíoscán na gclár urláir –
tuairisc ar chogadh
i gcéin

creaking of floor boards –
reports of a war
far away

27. meán oíche –
níl gíocs ó chloigín
an chapaill sléibhe

midnight –
no sound
from the horse’s bell

28. maidin ghlas
crobh iolair
tairneáilte sa doras

chilly morning
an eagle’s talon
nailed to the door

29. uan aonair ag méileach
an fhuaim
á seachadadh ag na sléibhte

a lone lamb bleating
the sound carried
from mountain to mountain

 

 


Gabriel Rosenstock was born in Kilfinane, Co. Limerick in 1949, and currently lives in Dublin. He is the author, editor, or translator of more than a hundred books, mostly in Irish, including Treasury of Irish Love Poems, Proverbs and Triads (ed.), Cold Moon: The Erotic Haiku of Gabriel Rosenstock, and Rogha Dánta: Selected Poems, translated from the Irish by Paddy Bushe. ‘Farrera’ is © Gabriel Rosenstock.


Home | Top | Previous | Next


Previous | Next

Note